F.N. Heinsius. Een constructie. A construction

F.N. Heinsius. Een boom. A tree

F.N. Heinsius. Een bos met bomen. In the woods

F.N. Heinsius. Een geheim raam. A secret window

F.N. Heinsius. Een bos met diepte. A forest with deepth

F.N. Heinsius. Donkere schakeringen. Dark tints

F.N. Heinsius. Twee bomen in hout. Two trees in timber

F.N. Heinsius. Door de bomen. To the trees

F.N. Heinsius. Vierkanten met balk. Squares and bar

F.N. Heinsius. Een kruispunt van lijnen. A point of crossing lines

F.N. Heinsius. Een huis in 1200. A very old house

F.N. Heinsius. Drie verdiepingen. Three floors

F.N. Heinsius. Schuine balkjes. Sloping bars

F.N. Heinsius. Een tempeltje. A temple view

F.N. Heinsius. Een vierkant tussen haken. Square in bars

F.N. Heinsius. Een witte balk op donker. A white bar at dark surface

F.N. Heinsius. Een berkenbos met beuk. A birch forest with beech

F.N. Heinsius. Een muur van hout. A timber surface

F.N. Heinsius. Klimt over de schutting. Climbing the fence

F.N. Heinsius. De campingtafel in Draguignan. A former table from France

F.N. Heinsius. Een tempel bij de muur. A temple near the wall

F.N. Heinsius. Een huis in 1500. An old house

F.N. Heinsius. Een opening tussen deuren. Door opening

F.N. Heinsius. Venetiaanse schubben. Venetian scale

F.N. Heinsius. Rode vierkanten. Red squares

F.N. Heinsius. Een gebouw met heel veel kamers. A building with lots of rooms

F.N. Heinsius. Vier vierkanten. Four squares

F.N. Heinsius. Een molen in Holland. A Dutch mill

F.N. Heinsius. Mozaïek van balkjes in goud. Bar mosaic in gold

F.N. Heinsius. Huis van horizontale en verticale balken. Turned vertical house

F.N. Heinsius. Vierkanten van driehoeken. Squares and triangles

F.N. Heinsius. Letterbak met miniatuur schilderijtjes. Tiny miniature pictures

F.N. Heinsius. Een bos zien. To see a forest

F.N. Heinsius. Tweedeling dunne balken. Seperated sheer bar

F.N. Heinsius. Symmetrische compositie. Symmetrical composition

F.N. Heinsius. Constructie van balken. Construction of bars

F.N. Heinsius. Poort met straatje tussen huisjes. Street with houses and a gate

F.N. Heinsius. Een afbeelding in vierkanten. The image in squares

F.N. Heinsius. Geïntegreerd circuit. Integrated circuit IC

F.N. Heinsius. Een trap met zuilen van hout. Stairs with porch

F.N. Heinsius. Twee zeilschepen letter L. Two sailing ship letter L

F.N. Heinsius. Mozaïek van balken. Bar mosaic

F.N. Heinsius. Ruimte in hout. Space in wood

F.N. Heinsius. Vierkant van haakse balken. Square of angles

F.N. Heinsius. Geometrie in hout. Geometry in timber

F.N. Heinsius. Vijf balken met een op drie. Five bars with one on top on three

F.N. Heinsius. Compositie rond golvend hout. Composition round the waving wood

F.N. Heinsius. Een mini werkje. A mini work thing

F.N. Heinsius. Ruwe, harige vierkanten. Raw, hairy squares

F.N. Heinsius. Een balkje in hout. A bar on timber


F.N. Heinsius. Bloemen in hout. Flowers on wood

F.N. Heinsius. In de schouwburg. In the theatre

F.N. Heinsius. Groene vierkanten met gleuven. Green squares with grooves

F.N. Heinsius. Het strand. Along the coast

F.N. Heinsius. Op en neer pijl. Up and down arrow

F.N. Heinsius. Tegenoverstaande kubussen en driehoeken. Across cubes and triangles

F.N. Heinsius. Een duale verdeling van latjes. Distribution in two of slats

F.N. Heinsius. Rechtsboven een blank vierkant. Right a white square

F.N. Heinsius. Vier brede balken met golfbeweging. Four bars with moving waves

F.N. Heinsius. Vier balken met openingen. Four bars with open grooves

F.N. Heinsius. Vierkanten met zes balken. Six bars in squares

F.N. Heinsius. Kleine wit bruine letterbak. Tiny white brown miniature


F.N. Heinsius. Deurkruk op witte deur met opening. Doorhandle in white opening

F.N. Heinsius. Straatje met vier huisjes. Street with four houses

F.N. Heinsius. Een kleine constructie van balkjes. A little construction of slats

F.N. Heinsius. Hout in een ruimte. Timber in space

F.N. Heinsius. Zwart op hout in het wit. Black on wood in the white

F.N. Heinsius. Jan Klaassen en Katrijn. Puppet show in Dutch

F.N. Heinsius. Printplaat. Printed circuit

F.N. Heinsius. Schuin kijken. Slope looking

F.N. Heinsius. Twee dieren letter R. Two animals letter R

F.N. Heinsius. Zes vierkanten. Six squares

F.N. Heinsius. Groene balken om een vierkant. Green wood around a square

F.N. Heinsius. Een akker in de herfst. A field in fall

F.N. Heinsius. Een Indiaanse in klederdracht. Indian woman in traditional costume

F.N. Heinsius. Bomen langs een bospad. Trees along the forest path

F.N. Heinsius. Een lichte boom. A light tree

F.N. Heinsius. Een scene in zwart en goud. A scene in black and gold

F.N. Heinsius. Goud en zwart in wit. Gold and black in white

F.N. Heinsius. Een re-creatie van Pavia. A ReCreation from Pavia

F.N. Heinsius. Twee bomen in blauw. Two Trees in Blue

F.N. Heinsius. Drie bomen bij een in wit. Three Trees to One in White

F.N. Heinsius. Drie witte bomen bij een zwarte. Three White Trees to One in Black

F.N. Heinsius. Een constructie in zwart, grijs en wit. Geometrics in black, grey and white

F.N. Heinsius. Tegenovergestelde zwarte vlakken en lijnen in een assenstelsel. Differential geometry of black surfaces in scales

F.N. Heinsius. De zuilen aan weerszijde van een tempelingang. The columns on either side of a temple entrance


F.N. Heinsius. Zwart-wit doordraaien. Black and white turning

F.N. Heinsius. Structuur in houtkleuren. Structure in woodcolours

F.N. Heinsius. Zwart en wit arriveren in vierkantje. Black and white arrive in small square

F.N. Heinsius. Souvenier Samoreau. A souvenir from Samoreau

F.N. Heinsius. Vakwerk uit Samoreau. Samoreau timber frame

F.N. Heinsius. Een houten deurtje. A small wooden door